Hälsa

Hälsa och ohälsa är begrepp som florerar runt oss dagligen. Men vad innebär de egentligen? En persons upplevelse av hälsa och ohälsa är högst individuell. Att arbetsgivare kan erbjuda ett hälsosamt arbetsliv har stor betydelse för individers välbefinnande, men också för företags och organisationers utveckling. För de flesta av oss är arbetslivet en betydande del av livet. Hur vi mår på arbetet påverkar hur vi mår på fritiden och tvärtom. Välbefinnande och balans i livet kräver därför att vi har en god balans i den del som rör arbetet. Att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljön reducerar risken för psykosocial och fysisk ohälsa och vidare produktionsbortfall. Vi på Care Competence arbetar med företagshälsa på individ och organisationsnivå. Vi arbetar aktivt med utveckling inom hälsofrågor för att öka hälsan, arbetsglädjen och vidare effektiviteten.

Läs mer om hälsa

Arbetsmiljö

Vi påverkas av både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Det handlar om allt från luft, ljud, kemikalier och maskiner till arbetsmängd, organisation, arbetsinnehåll, stress och möjlighet till återhämtning. I en sund arbetsmiljö presterar människor bättre och orkar mer. Vi hjälper företag och organisationer att skapa en god och lönsam arbetsmiljö som tillgodoser arbetsmiljöfrågorna på ett strategiskt och praktiskt sätt. Detta sker genom en kombination av operativt arbete och utbildning. Våra insatser för arbetsmiljö ska vara lönsamma investeringar för våra kunder. Med vår breda kompetens och våra professioners erfarenhet har vi utvecklat koncept som ofta med hjälp av enkla metoder, ger goda resultat

LÄs mer om arbetsmiljö

HR Tjänster

Andra kallar det outsorcing, vi kallar det för HR on Demand! I många företag finns det behov av kompetent HR-personal men inte resurserna för att attrahera duktiga medarbetare. Vi på HR Bolaget har mångårig erfarenhet av HR inom många olika branscher, vi ser dessutom till att hålla vår kompetens aktuell och fräsch.

Läs mer om HR Tjänster

Care Competence - Mobil Hälsa

Care Competence anser att varje enskilt företag med dess personal är unikt och därför anpassar vi vår verksamhet efter era specifika behov och önskemål. Vi är en av fåtal aktörer som arbetar Mobilt med vår fullt utrustade hälsobuss. Företagshälsa i anslutning till arbetsplatsen ger optimal utdelning. Resultat som leder till ett minskat produktsbortfall i och med att den anställde slipper förflytta vid eventuella kontroller, sköterskebesök mm. Med vår mobilhälsa ökar kunskapen och insikten hos sköterskan i den anställdes arbetsmiljö. Vi är lättillgängliga och fokuserar på preventiva åtgärder vilket leder till en ökad kostnadseffektivitet.

Våra professioner

Som kund hos oss, har du dock alltid en och samma kontaktperson som sköter all kommunikation och koordination med våra specialister.

Hälsa

Läkare
Sjuksköterska
Beteendevetare
Psykolog
Terapeut (KBT)
Företagssköterska

Arbetsmiljö

Sjukgymnast
Cert. Massageterapeut
Naprapat
Arbetsmiljöingenjör

Ergonom
Brandskyddskoordinator (CFPA
)

HR

Personalspecialist
Personalchef
Coach
Rekryterare
Utbildare
UGL Handledare

Kontakt

Care Competence AB
Östra prinsgatan 13
371 31  Karlskrona
070-294 18 11

Fyll i koden: captcha