Hälsa

 • Förebyggande hälsa 


  Att investera i preventiva åtgärder leder till att företaget uppfattas som en positiv och engagerande arbetsgivare. Varje företag är unikt utifrån verksamhet och personalgrupp. Vår utmaning ligger i att:
 

  -       Identifiera era behov 

  -       Skapa kundanpassade lösningar/tjänster

  -       Motivera den anställde/ företag till  aktivt förändringsarbete

  -       Uppföljning av insats

  -       Utvärdering i rapportform/ samtalsforum

 

 • Löpande hälsoarbete
  Utifrån er verksamhets behov skräddarsyr vi ett aktivt och uppföljande hälsoarbete.
  -       Arbetsplatsbesök utifrån ett ergonomiskt perspektiv
  -       Arbetsplatsbesök; fysisk arbetsmiljö, diverse mätningar
  -       Arbetsplatsbesök; psykosocial arbetsmiljö
  -       Hälsokontroller
  -       Deltagande vid skyddskommittémöte; arbetsmiljöronder
  -       Rådgivning vid sjukdom
  -       Sjuksköterska på plats
  -       Fortlöpande utbildning inom hälsa och arbetsmiljö                
  -       Inspirationsföreläsning inom kost och motion

 

 • Rehabiliteringsprocess
  Vi erbjuder assistans i rehabiliteringsprocessen och skapar rutiner för ett effektivt rehabiliteringsarbete där frisknärvaron ökar
  -       Vi arbetar kundfokuserat, endast ett fåtal kontaktytor, korta ledtider
  -       Följer aktivt upp korttidsfrånvaro samt långtidsfrånvaro på organisatorisk och individuell nivå
  -       Kartläggande samtal med klient
  -       Koordinerar och assisterar vid kontakt med försäkringskassa, landsting och arbetsförmedling
  -       Assistans gällande ansökning av arbetsplatsnära stöd via försäkringskassan
  -       Deltagande vid rehabiliteringsgrupp
  -       Vidare assistans inom HR
  Här finner du ytterligare information om arbetsanpassningar och rehabilitering

Hälsa

Läkare
Sjuksköterska
Beteendevetare
Psykolog
Terapeut (KBT)
Företagssköterska

Arbetsmiljö

Sjukgymnast
Cert. Massageterapeut
Naprapat
Arbetsmiljöingenjör

Ergonom
Brandskyddskoordinator (CFPA
)

HR

Personalspecialist
Personalchef
Coach
Rekryterare
Utbildare
UGL Handledare

Kontakt

Care Competence AB

Norreviksvägen 12

373 54  Senoren

Fyll i koden: captcha